فَلَمَّا أَحَسَّ عِیسَىٰ مِنْهُمُ الْکُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِی إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِیُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ 

 ﭘﺲ ﻭﻗﺘﻰ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻪ ﻛﻔﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﭘﻰ ﺑﺮﺩ، ﮔﻔﺖ: ﻳﺎﻭﺭﺍﻥ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺧﺪﺍ ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻨﺪ؟سوره آل عمران (52)       

                                                                                                                   

 امام صادق (ع)روایت کرده که  فرمود:« همانا حواریون عیسی (ع) شیعیان او بودند و شیعیان ما نیز حواریون ما هستند،و چنان نبود که حواریون عیسی فرمانبرداریشان از او بیش از فرمانبرداری حواریون ما از ما باشدو عیسی(ع)به حواریون خود فرمود :«یاوران من در راه خدا کیانند؟». آن ها گفتند:« ماییم یاوران خدا» و به خدا سوگند نه در برابریهود یاریش کردند و نه در راه او جنگ کردند؛ ولی شیعیان ما ، به خدا سوگند، پیوسته از روزی که خدای عزوجل پیغمبرش را قبض روح فرمود ( و آن حضرت از دنیا رفت) تاکنون ما را یاری کرده و در راه ما جنگ کرده و به آتش سوخته و دچار عذاب و شکنجه گشته و در شهرها آواره شدند، خداوند از جانب ما بدان ها جزای خیر دهد» و امیرالمومنان(ع) فرمود:« به خدا سوگند اگر بینی دوستان ما را با شمشیر بزنم هرگز ما را دشمن نخواهند داشت و بخدا سوگند اگر به دشمنانمان نزدیک شوم و اموال بسیار بدان ها دهم آنها ما را دوست نخواهند داشت [ محبت دوستان با تندی من از بین نمی رود و دوستی دشمنان ما با مال به دست نمی آید]».   

کافی،ج15،ص609