من سرم گرم گناه است

سرم داد بزن…

سینه‌ات سخت به تنگ آمده،فریادبزن


خشکسالیم

کویریم

تو ای رود بیا

شیعه مظلوم تر از قبل شده زود بیا


اللهم_عجل_لولیڪ_الفرج