سلام 

وقتی توی جمع دوستان قرار میگیرم دوتا فکر بی خیالم نیست..

1-کدوم شون زود تر می میرند :)

2-کدوم شون  زودتر از بقیه ازدواج می کنند  ^ _ ^


چون باهردومورد باید زودتراز بقیه خداحافظی کنم