حسن روحانی: تقاضای من این است که توطئه گرها را در نماز جمعه به دار آویزان کنند تا تاثیر بیشتری داشته باشد!

چقدر جالبه...!!! 

الان طرفداران همین آقا، کاندیدای اصلح ریاست جمهوری،حجت الاسلام رئیسی رو به خاطر اجرای عادلانه قانون محکوم میکنند اما خبر از طرز تفکر دولت 4درصدی ها ندارند...