چقدر صدای طبیعت دل نشینه....

صدای گوش نواز رودخونه...

صدای رعد و برق...

صدای آواز پرنده ها...

صدای بارون...


و چقدرررر فصل بهار زیباست...

وصف نشدنیه ...


بوی گل درختان یاس،که انسان رو مدهوش میکنه و آدم دلش میخاد تا ابد این بو رو احساس کنه...

بوی گل های بهاری،بوی گل محمدی،بوی گل آبشار و ...


و وقتی به طبیعت و زیبایی هاش فکر میکنی و خاطرات بهار سالهای پیش رو مرور میکنی و ذوق میکنی و میخندی یکدفعه ذهنت به سمت دیگه ای میره و به خودت میگی....

این همه نعمت و رحمت رو خدا بخاطر اشرف مخلوقاتش بوجود اورده،از کوه و دریا و جنگلها و رودخونه ها گرفته تا حشرات و باکتری ها... برای چی؟!

برای اینکه این اشرف مخلوقاتش وقتی این آفریده ها رو میبینه این زیبایی ها رو میبینه وقتی لذتش رو برد و کیفش رو کرد به این هم فکر کنه که چه کسی این جهان و مخلوقاتش رو بوجود اورده؟! چه هدفی رو دنبال میکرده؟!چه عظمتی داشته خالق!!! و بیشتر و بیشتر به عظمت خالق پی ببره و در مقابل به ناچیزی خودش... و حالا که فهمید این نعمت ها برای استفاده ی اون آفریده شده قدر شناس باشه و از خداش متشکر باشه... با رفتارش، با اخلاقش، با زبانش قدرشناسی و تشکر کنه...

 و بفهمه که نیمده توی دنیا دو روزی نفسی بکشه و تموم بشه و بره... و بازهم بارفتارش، با اخلاقش، با زبانش قدرشناسی و تشکر کنه...

و بره سراغ راه های تشکر و قدردانی...و چقدر این راه ها برای شکر نعمت های خدا آسون و شیرین اند...

مثل نماز و روزه و زکات و احترام به پدر و مادر و اطاعت از ولی معصوم و ولی فقیه و رعایت حق الناس و ...

و الان میتونیم بگیم شرکت در انتخابات و رای دادن به شخص اصلح هم یکی از راه های تشکر از خداست...!!!