حکمت 72                     رابطه دنیا و انسان               (اخلاقی،علمی)

امام علی (ع)می فرمایند:دنیا بدن ها را فرسوده، و آرزوها را تازه می کند، مرگ را نزدیک و خواسته ها را دور و دراز می سازد، کسی که به آن دست یافت خسته می شود، و آن که به دنیا نرسید رنج می برد.