حضرت فاطمه سلام الله علیها:


«الگوی تمام عیار یار و مدافع امام زمانش بود»


دختر پیامبر صلی اللَّه علیه و آله مصمم برای شهادت در تکلیفی الهی، در دفاع از امام زمانش و برای برپایی امامت و زنده کردن غدیر خم در برابر مهاجمان محکم ایستاده بود، درب خانه را آتش زدند و درب نیم سوخته را بر اندام او کوبیدند در بین در و دیوار و با ضربت‏های وحشتناک محسن او را شهید کردند و حضرت تا وقتی بیهوش نشده بود و به زمین نیافتاده بود دفاع را ادامه می داد هر بار که آن بزرگ بانوی جهانیان، امام را به سوی خود می‏کشید دهها نفر از روبهان سیاه دل بر زمین می‏ریختند و آبروی سردمداران سقیفه یکجا لگد مال می‏شد، که چطور یک زن در برابر هزاران مهاجم، چون شیر بایستد و امام خود را از دست آن همه از مهاجمان بی‏پروا نجات دهد.


و تا شنید که امام زمان او را به زور به سوی مسجد می‏کشانند با همه ‏ی دردهای شدیدی که یک زن، پس از سقط جنین دارد، آنهم سقط جنینی که با ضربت و فشار باشد که قابل تحمل نیست، چادر بر سر کرد و تکیه به حضرت مجتبی داد و با سرعت خود را به امام رساند و در میان دیدگان حیرت‏ زده‏ ی دوست و دشمن، بی‏ تفاوت و منافق دامن امام را گرفت و مانع بردن امام به مسجد شد.


الا لعنت الله علی قوم الظالمینو تو اى شیعه! 

اینک در احوال خود بیندیش و ببین تا این لحظه تو براى إمام زمانت چه خدمتی کرده ای؟؟