عاشقانه ترین زندگی رو نه باید از لیلی و مجنون یاد گرفت نه شیرین وفرهاد و نه  هیچ داستان دیگه ای چون عاشقانه هایی ازجنس نرسیدن بودند..

عاشقانه ترین زندگی را باید از حضرت علی وزهرا علیهاالسلام یادگرفت .

.

.

 بانو لحظه ی آخره که دنیا ازوجود نازنینش برکت داره ودر بستربیماری افتاده وروبه قبله است ..

حسنین خبرمیرسونند به پدر..

علی علیه السلام چندین بار زمین میوفتند..

وقتی که آقای عالم میرسه برسر بالین بانویش و هرچه زهرا خودش را صدا میزند جوابی نمی شنود

وقتی که دیگر امید اولین امام تمام میشود و میگوید زهرا چشماتو بازکن منم علی اونی که هنوز سلام نکرده در را به روم می بندند منم علی همون که حقم رو گرفتند ..منم علی همون که...

وحضرت زهرا سلام الله علیه برای مظلومیت امامش هم که شده چشمانش را باز میکند..

این بهترین عاشقانه ی تاریخ است 

این موثر ترین عاشقانه ی تاریخ است

این درام ترین عاشقانه تاریخ است...

این عاشقانه جای دارداز غمش موهایت سفیدشود.