برادران و خواهرانم بدانید توطئه ها و دسیسه های منافقانه ای در کار است

که اسلام و رهبری انقلاب را تضعیف کند.بدانید انقلاب کردن کار ساده ای

است و مهم پاسداری از این انقلاب است. شاید انروز اقتضا کند که اسلحه

به دست بگیریم و از انقلاب حفاظت کنیم اما مسلم بدانید فردا حراست از

انقلاب به اسلحه نیازی ندارد بلکه به اندیشه ها و استعدادهای نوینی محتاج

است که بتواند چرخ های زنگ زده ی کشور را که سال ها زیر یوغ استعمار راکد

مانده است بچرخاند.نکته قابل توجه برای من در این قسمت از کلام شهید ابراهیم جعفر زاده این بود که ایشوم گفته اند انقلاب کردن کار آسونی بوده است و حفاظت از انقلاب کار دشوارتری است،درصورتیکه باتوجه به این که همه میدونینم انقلاب کردن کار اصلا راحتی نبوده است بلکه بسیار هم راه پرمشقتی بوده است پس میتونیم نتیجه بگیریم پاسداری و حفاظت از این انقلاب و این ارزش ها کار بسیار بسیار دشواری است از اونچه که فکرش رو میکنیم....