شما ای متفکران و روشنفکران!

ما خون خویش را نثار اسلام کردیم تا خون شما رنگ گیرد. ما تاریکی و دشواری را

برای خود پذیرفتیم تا راه شما روشن باشد.

ما جان خود را چون جرقه ای در این فضا قرار دادیم تا آسمان شما مهتابی گردد.

و اینک اگر بعد از این تباهی پدید آید باید بر شما افسوس خورد.

مراقب خود و جامعه خود و وظیفه و تعهد خود باشید تا حماسه تان را از ذهن شما

بیرون نکنند و روح قدرتمندتان را از شما نگیرند.

و شما جوانان! بکوشید در آغوش اسلام زندگی کنید و از اتلاف عمر در حاشیه ها و

از پروردن خیالات خام در سرها بپرهیزید.

سخنی از شهید محمدعلی شاهمرادی(جانشین فرماندهی تیپ44قمربنی هاشم)که

در عملیات کربلای 5در منطقه عملیاتی شلمچه به فیض شهادت نائل آمدند.


راستش قسمتی از کلام این شهید والامقام که خطاب به جوانان بود برای من خیلی

زیبا بود و خیلی به دلم نشست... انگار این حرف رو همین الان دارند میگویند و چه

زیبا به این آیه قرآن میشود استناد کرد که شهدا زنده هستند و نزد پروردگارشان روزی

میخوردند...