عجب ماهی است این ماه دی

باید ماه امتحان نامگذاری شود...ماه صبر،ماه شهادت

شهادت آیت الله حسین غفاری بدست ماموران ستم شاهی 7دی ماه

روز بصیرت ومظلومانه  شهید شدن ماموران نظامی 9دی ماه

قیام خونین مردم قم 19دی ماه 

شهادت امیر کبیر20دی ماه

شهدای هسته ای وشهادت دانشمند هسته ای استاد احمدی روشن 21دی ماه

شهادت شهیدان نواب صفوی ،طهماسبی،برادران واحدی وذولقدر ازفدائیان اسلام 27دی ماه

روز صبر،رشادت و تحمل مردم غزه 29دی ماه

 وحال دیروز و امروز....

روز شهادت آتش نشان ها..

روز ایثار آتش نشان ها...

باز هم آتش نشان ها افتخار آفریدند....

(حواسمان باشد بخاطر سهل انگاری هایمان جان چند نفر دیگر را به خطر نندازیم.)


 


پ.ن:برای سلامتی آتش نشان ها دعا کنیم