سالروز شهادت شهید مصطفی احمدی روشن گرامی باد😔

🔴شهادت: 21دی ماه 1390، ساعت 8:45صبح