خیلی خوبه یک همچین موقعیی خسته کوفته ازحرم برسی وبه امید این بخوابی که فردا صبح قبل اذان حرم باشی تا اون بوی سیب به مشامت برسه..(گفتم سیب ..یعنی میشه منم برم کربلا؟)

خوبه که هدف خوابیدنت ودلیل خوابیدنت حرم باشه ..

نه مثل من که خوابم نمیاد وفقط برای اینکه یک "شو"نبینم باید بزور خودمو بخوابونم..

عید مون را خراب نکنید ..ما برنامه داریم برای شروع سالمون..

...

یادمون باشه دیگه نگیم مسئولین رسیدگی کنند(اگه میخواستن میکردن) ..خودمون بیاییم توی میدون..یادمون باشه امسال باید به هدف آقامون برسیم واقتصادمون را مقاومتی کنیم..

یادمون باشه که محصولی که داخل کشور داریم دوباره از خارج وارد نکنیم واگرشد استفاده نکنیم.قرار نیست ما بااقتصاد ضربه بخوریم همانطور که با هیچ یک از حیله های دشمن ضربه نخوردیم..

برای ظهور دعا کنیم.