زنها امام زمان"عج" رو میارن,چون نسل_میسازن

زن ها مظهر جمال خدا هستند.زیبا بودن,رزاق بودن,ارحم الراحمین بودن
صفات جلال در مردهاست, قهار بودن,منتقم بودن,غیور بودن
اگر به انحراف کشیده بشن از همین ناحیه است.
شقاوتهای بزرگ تاریخ کار مرداست,یزید,شمر,هیتلر..
کی آدم کامل میشه ؟ این دوتا صفت کنار هم قرار بگیرنازدواج لتسکنوا الیها
لتسکنوا....مخاطب مرده دیگه
الیها...مخاطب زنه
میگه توئه مرد با زن به آرامش برسی,نمیگه با هم به آرامش برسید.
چون مرد محل صفات جلاله و شقاوت در اون بیشتره و به خاطر اون قهار بودن ممکنه یه جایی زورم بگه به یکی,غیور بودنش به بد دلی کشیده بشه
میگه این خانم و گذاشتم,سوپاپ اطمینانته,هر وقت خواستی منفجر بشی,این جلوتو بگیره
فرعون با اون ابهتش , سوپاپ اطمینانش دست آسیه است,همه ی بچه هارو کشته بود,موسی "ع" رو که خواست بکشه,
آسیه گفت نکش,تموم شد.
مذکر یعنی کسی که دائم باید بهش تذکر داد.نسیان تو مردا بیشتره.بر خلاف اینکه فکر میکنن نساء از نسیان میاد,ولی نه,نساء از ریشه ی انسه.