آدم مستقل وابسته به خدا است.امام خامنه ای(دامه برکاته)

۵ مطلب در مرداد ۱۳۹۳ ثبت شده است

باتو میشودهرآنچه که نمیشود..

                                


ممنون که هستی 

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
گنجشکک

ای عشق...

 


       *به جز تو باکسی کاری ندارم 

۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
گنجشکک

حاضرم...            *    حاضرم توی حرم باشم حتی اگه جای ریشه های فرش صحنت باشم خوشا بحالشون چه لیاقتی..

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
گنجشکک

دلی که تو تنها خدا شی

                                                           

                          


  •      وعشق خلاصه میشود در تو....!
۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
گنجشکک

....

                                                Click for larger version

۲ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
گنجشکک