نسل چهارمی ها

آدم مستقل وابسته به خدا است.امام خامنه ای(دامه برکاته)

باتو میشودهرآنچه که نمیشود..

                                


ممنون که هستی 

۰ نظر ۲ موافق ۰ مخالف

ای عشق...

 


       *به جز تو باکسی کاری ندارم 

۱ نظر ۲ موافق ۰ مخالف

حاضرم...            *    حاضرم توی حرم باشم حتی اگه جای ریشه های فرش صحنت باشم خوشا بحالشون چه لیاقتی..

۰ نظر ۲ موافق ۰ مخالف

دلی که تو تنها خدا شی

                                                           

                          


  •      وعشق خلاصه میشود در تو....!
۱ نظر ۲ موافق ۰ مخالف

....

                                                Click for larger version

۲ نظر ۲ موافق ۰ مخالف
درباره من
سلام
قدم انگشتاتون به روی کیبوردتون...
اینجا گوشه ای از فضای مجازی است..فضایی که هرکس درآن میتواند اعتقاداتش را فریاد بزند..
ماهم گوشه ای از کار را گرفته ایم بالاخره کار نباید روی زمین بیوفتد..ما اعتقاداتمان را فریاد میزنیم نه با دهان نه با شیپور نه....ما با صور اسرافیل اعتقاداتمان را فریاد خواهیم زد تا حداقل به گوش خودمان برسد و تاثیر بگذارد..
برای خوب بودن حال دلتون دعامیکنیم برامون دعاکنید..
...
...
...
..
..
.
..
..
راضی ام ،خرسندم،به خودمی بالم،در پوست هستی نمی گنجم وسر به آسمان عزت می سایم از اینکه بنده ی تو هستم،از اینکه تورابندگی می کنم..
وفخر وشرف واعتباری ازاین برتر نمی شناسم که خدایی چون تو دارم.
توآنچنانی که من دوست دارم مرا آنچنان قرار ده که تو دوست میداری..(کتاب سقای آب وادب نویسنده سیدمهدی شجاعی)
..
یاعلی مدد
آرشیو مطالب